Derfor er det viktig å lese nyheter på flere medier

De aller fleste av oss leser nyheter hver dag. Men det er ikke så mange som varierer de mediene de leser nyheter på. For selv om mediene liksom skal være nøytrale, så er det rett og slett ikke noe man kan stole 100% på at de er. Ofte kan man se at medier heller mer til den ene eller andre politisk siden, og vi kommer ikke unna det faktum journalister bare er mennesker, og derfor ikke kan utelukke egne holdninger når de skriver. Men hvordan kan vi sørge for at det vi leser er så nyansert som mulig? 

De aller fleste av oss leser nyheter på de samme mediene hver dag. Og det i og for seg ikke noe galt i det akkurat. Men det er fint å lese mange forskjellige medier. Det å få nyhetene fra flere forskjellige vinkler, gjør det mye enklere for deg som leser å finne ut av hva kjernen i nyhetene egentlig handler om, og hva som er journalistens eller mediets vinkel på det.  

Dette er ikke for å si at de bevisst prøver å vinkle ting på en måte og ikke en annen eller at man ikke kan stole på media. Det betyr bare at det er viktig å lese mange forskjellige nyheter, sånn at man kan se alle de forskjellige vinklene. Dette er ikke like viktig i Skandinaviske land som Norge, men i USA er det mye mer tydelig.  

Velg flere kilder 

Det å ikke ta ting for god fisk bare fordi man har lest det i avisen er generelt en god idé, og dette betyr ikke at man ikke kan stole på kildene, men rett og slett at man skal være kritisk til den informasjonen man får – kildekritisk, akkurat som på universitetet, rett og slett bare fordi det finnes flere måter å vinkle ting på, og det å vite hvilken vinkel man leser nyhetene fra er viktig.