Hva er typene obligasjoner du kan investere i?

Det finnes forskjellige typer obligasjoner du kan investere i, hver med sine egne fordeler og risikoer. I dette blogginnlegget skal vi ta en titt på de ulike typene obligasjoner og hva de innebærer. Det kan virke litt skremmende å begynne å investere i aksjer, men det trenger ikke å være det. Hvis du er en av dem som har diskutert å begynne å investere en stund, gir vi deg en kort oversikt over hvordan du gjør det her aksjeskole.com/investering-obligasjoner 

Den første typen obligasjoner er statsobligasjonen

Dette er obligasjoner utstedt av staten for å finansiere deres drift. Statsobligasjoner anses å være svært sikre investeringer, siden det er usannsynlig at staten misligholder sin gjeld. Men statsobligasjoner har også en tendens til å ha lavere avkastning enn andre typer obligasjoner.

Den andre typen obligasjoner er bedriftsobligasjonen

Dette er obligasjoner utstedt av selskaper for å finansiere sin virksomhet. Bedriftsobligasjoner anses å være noe mer risikofylte enn statsobligasjoner, siden selskaper er mer sannsynlig å misligholde gjelden. Foretaksobligasjoner har imidlertid også en tendens til å ha høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Den tredje typen obligasjoner er kommuneobligasjonen

Dette er obligasjoner utstedt av statlige og lokale myndigheter for å finansiere deres virksomhet. Kommunale obligasjoner anses å være svært sikre investeringer, siden statlige og lokale myndigheter er svært lite sannsynlig å misligholde gjelden deres. Kommunale obligasjoner har imidlertid også en tendens til å ha lavere avkastning enn andre typer obligasjoner.

Den fjerde typen binding er søppelbindingen

Dette er obligasjoner utstedt av selskaper som anses å være høyrisiko, for eksempel oppstartsbedrifter eller selskaper med mye gjeld. Søppelobligasjoner anses å være svært risikable investeringer, siden det er en meget reell mulighet for at selskapet vil misligholde

sin gjeld. Imidlertid har søppelobligasjoner også en tendens til å ha høyere avkastning enn andre typer obligasjoner. Så det er de forskjellige typene obligasjoner du kan investere i. Hver har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å velge riktig type obligasjoner for dine behov. For å lære mer om obligasjoner og investering, sørg for å sjekke ut vår andre blogginnlegg.